• 656 34 36 85    
  • info@cooperacioaguiluchos.org    

Missió i valors


El Grup de Cooperació Aguiluchos està format per un grup de persones que assumim una mateixa Missió i que compartim uns Valors que creiem ens han d'ajudar a assolir-la.La nostra missió


El Grup de Cooperació Aguiluchos és una associació sense ànim de lucre que defensa la igualtat entre les persones, per dret.

El grup d'homes i dones que l'integrem estem units per un interès comú: crear un món més just i igualitari.

Volem estendre la nostra mà a aquelles persones, especialment nens i joves, que estan, circumstancialment, en una situació més desfavorida, no només amb la intenció de socórrer-los puntualment, sinó per fomentar el seu propi desenvolupament.

D'altra banda, volem transmetre a l'entorn social en què vivim que podem acabar amb aquesta desigualtat i injustícia si treballem tots units ja que la unió és l'única força capaç d'aconseguir que l'esforç sigui materialment efectiu.


Els nostres valors


Per poder dur a terme la nostra missió, tots els membres de l'associació ens regim en base a uns valors:

1) Respectar, per sobre de qualsevol cosa, la dignitat de totes les persones, actuant sempre amb el màxim respecte a la cultura i a la religió d'aquells col·lectius amb els que cooperem.

2) Representar honestament a l'associació a la qual pertanyem, sense posar per davant cap interès particular.

3) Aconseguir el nostre objectiu únicament mitjançant aquells mecanismes que tinguin cura de forma exhaustiva de la integritat dels col·lectius amb els quals cooperem.

4) Mantenir, com a consciència de grup, l'ideal d'igualtat per dret.

5) Afavorir els processos de millora contínua a tal d'enfortir les capacitats individuals i col·lectives, tant en la nostra organització com en el conjunt de les comunitats amb les que treballem.

6) Educar pel desenvolupament per a promoure la reflexió, trencar les inèrcies i impulsar consciències crítiques i creatives per arribar a una veritable transformació social.

7) Defensar la responsabilitat compartida en la recerca de solucions globals a problemes que afecten al conjunt de la humanitat.

8) Promoure la sostenibilitat en els projectes per a satisfer les necessitats del present i millorar la qualitat de vida de les futures generacions, essent les comunitats les impulsores del seu propi desenvolupament.

9) Mantenir, fomentant la lliure circulació de la informació, la màxima transparència en la bona gestió de l'associació, en els projectes i en els comptes, essent especialment rigorosos en la gestió econòmica, financera, legal i fiscal.

10) Col·laborar amb les contraparts, com a element local que promogui el desenvolupament en les comunitats, establint una tasca en equip per a un fi comú. Així mateix, col·laborar amb altres organitzacions per compartir experiències que ens facin guanyar eficàcia.